Author: srimahabodhi_c3haeb

Program of the 2019 Vap Poya Day

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 වප් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-10-13 ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ වප් පුන් පො‍හෝ දිනදාන, ශීල, භාවනා වැඩසටහන අටමස්ථානාධිපති පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි මෙම ව...

Read More

Program of the 2019 Binara Poya Day

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 බිනර පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-09-13 ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ බිනර පුන් පො‍හෝ දිනදාන, ශීල, භාවනා වැඩසටහන අටමස්ථානාධිපති පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි මෙම...

Read More

2019 Nikini Fullmoon Poya Day Religious Programme

නිකිනි පුන් පොහෝ දින දාන ශීල භාවනා ආගමික වැඩ සටහන මහා විහාරය, අනුරාධපුරය (2019-08-14) ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ2019නිකිනිපුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-08-14 වන දින උදෑසන හයට මහාවිහාරවාසී කණුබිච්චියේ රතනජෝති හිමි විසින් උපාසක උ...

Read More

Program of the 2019 Nikini Poya Day

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 නිකිනි පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-08-14 ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ නිකිනි පුන් පො‍හෝ දිනදාන, ශීල, භාවනා වැඩසටහන අටමස්ථානාධිපති පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි...

Read More

2019 Esala Fullmoon Poya Day Religious Programme

ඇසළ පුන් පොහෝ දින දාන ශීල භාවනා ආගමික වැඩ සටහන මහා විහාරය, අනුරාධපුරය (2019-07-16) ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ2019ඇසළපුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-07-16 වන දින උදෑසන හයට මහාවිහාරවාසී කණුබිච්චියේ රතනජෝති හිමි විසින් උපාසක උපාසිකාව...

Read More

Program of the 2019 Esala Poya Day

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 ඇසළ පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-07-16 ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ ඇසළ පුන් පො‍හෝ දිනදාන, ශීල, භාවනා වැඩසටහන අටමස්ථානාධිපති පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියන්ගේ අවවාද අනුශාසනා පරිදි මෙම ඇ...

Read More

2019 Poson Fullmoon Poya Day Religious Programme

පොසොන් පුන් පොහෝ දින දාන ශීල භාවනා ආගමික වැඩ සටහන මහා විහාරය, අනුරාධපුරය (2019-06-16) ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 පොසොන්පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-06-16 වන දින උදෑසන හයට මහාවිහාරවාසී ගල්වදුවගම ධම්මානන්ද හිමි විසින් උපාසක උපාසික...

Read More

Program of the 2019 Poson Poya Day

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ 2019 පොසොන් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-06-16 [table id=22 /] පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමි අටමස්ථානාධිපති පුජ්‍ය කිරින්දේ ඥාණදර්ශන හිමි මහා විහාරයේ 2019 පොසොන් පුන් පොහෝ දින දාන, ශීල,...

Read More

2019 Vesak Fullmoon Poya Day Religious Programme

වෙසක් පුන් පොහෝ දින දාන ශීල භාවනා ආගමික වැඩ සටහන මහා විහාරය, අනුරාධපුරය (2019-05-18) ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ2019වෙසක් පුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-05-18 වන දින උදෑසන හයට මහාවිහාරවාසී කණුබිච්චියේ රතනජෝති හිමියන් විසින් උපාසක උ...

Read More

The First Ever Inaugural redecoration ceremony of Sri Maha Bodhi Ranweta

The Inaugural ceremony of newly refurbished Ranweta ofJayasri Maha Bodhi at Anuradhapura was held on 11th May, 2019. The surface of each and every parts of the Ranweta (Golden fence) and the other related decorative items were garnished with a thick layer...

Read More