2018 Nawam Meditation Programm...

2018 Nawam Meditation Programme

අනුරාධපුර මහා විහාරීය සන්නිපාත ශාලාවේ මාසිකව පවත්වනු ලබන භාවනා වැඩ සටහන 2018 නවම් මස 18 වන දින අටමස්ථානාධිපති පූජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අධීක්ෂණය සහ මඟපෙන්වීම යටතේ ඉතා සාර්ථක ලෙස පවත්වනු ලැබීය. මෙම භාවනා වැඩසටහන මෙහෙයවනු ලැබුවේ කම්මට්ඨානාචාර්ය පූජ්‍ය රන්පත්විල විමලරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි.

උදෑසන 06 ට අටසිල් සමාදන් වීමෙන් මෙම භාවනා වැඩ සටහන ආරම්භ වූ අතර සවස 6 දක්වා භාවනා වැඩ සටහන පවත්වනු ලැබීය.

මාර්තු මස 18 වන දින පවත්වනු ලබන මාසික භාවනා වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වන සැදැහැවතුන් සියලු දෙනා සුදු වතින් සැරසී උදෑසන 6 ට පෙර පැමිණෙන ලෙසත් පිඟානක්, කෝප්පයක්, වතුර බෝතලයක් සහ බිමට එලා ගැනීම සඳහා ඇතිරිල්ලක් රැගෙන එන ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. මෙම භාවනා වැඩ සටහන තුළ දී උදේ දහවල් ආහාර සහ ගිලන්පස නොමිලේ ලබා දෙනු ඇත.
නවම් මස 18 වන දින පවත්වනු ලැබූ මාසික භාවනා වැඩ සටහන සඳහා උදේ දහවල් ආහාර සහ ගිලන්පස සපයනු ලැබුවේ හෝමාගම ගලවිලපුර 3 වන මාවතේ පදිංචි හේමන්ත බණ්ඩාරනායක මහතා ඇතුළු පවුලේ සැම විසිනි. ‍

මෙම භාවනා වැඩසටහන සඳහා අවවාද අනුශාසනා කළ අටමස්ථානාධිපති නාහිමියන් වහන්සේටත්, භාවනා වැඩ සටහන මෙහෙයවනු ලැබූ නායක ස්වාමීන් වහන්සේටත්, දායකත්වය දැක්වූ සියලූම දෙනාටත්, සහභාගී වූ සැමටත් ජය මා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමි.


සම්බන්ධීකාරක – පූජ්‍ය කිරින්දේ ඥාණදස්සන හිමි.