2019 Esala Fullmoon Poya Day R...

2019 Esala Fullmoon Poya Day Religious Programme

ඇසළ පුන් පොහෝ දින දාන ශීල භාවනා
ආගමික වැඩ සටහන
මහා විහාරය, අනුරාධපුරය
(2019-07-16)

ඓතිහාසික අනුරාධපුර මහාවිහාරයේ2019ඇසළපුන් පො‍හෝ දින දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන 2019-07-16 වන දින උදෑසන හයට මහාවිහාරවාසී කණුබිච්චියේ රතනජෝති හිමි විසින් උපාසක උපාසිකාවන් අෂ්ඨාංග සීලයෙහි පිහිටුවීමෙන් ආරම්භ කරන ලදී. ඉන් අනතුරුව උදෑසන බුද්ධ පූජාව පෙරවරු 06.30ට ඉතාමත් භක්ත්යාදදරයෙන් යුතුව සිදු කරන ලදී.

පෙරවරු 07.00 ට උපාසක උපාසිකාවන් වෙනුවෙන් උදෑසන හීල් දානය පවත්වන්නට යෙදිනි.

අනතුරුව පෙරවරු ධර්ම දේශනාවඋදෑසන 08.00 ට ‟අංගුත්තර නිකායේ පඥ්ඤවුද්ධි සූත්රිය” ඇසුරින් ඉතාමත් හරවත් හා සාරවත්ව පවත්වන්නට යෙදිනි. අනුරාධපුර ශ්රී ලංකා භික්ෂු විශ්ව විද්යාතලයේ කථිකාචාර්ය දර්ශනපති පූජ්යද වව්නියාවේ පඥ්ඤාසේකර හිමියන් මෙම දේශනය ඉතාමත් විචිත්රභවත් ලෙස පවත්වනට යෙදිනි.

පෙරවරු 09.15 ට ගිහි දේශනාව`වස්සාන සමය හා බෞද්ධ ජීවිත’ යන මැයෙන් හරවත් දේශනයක් ශාස්ත්ර්පති ඊ එම් ධර්මවර්ධන මැතිතුමා විසින් පවත්වන්නට යෙදිනි.

පෙරවරු 10.30ට බුද්ධ පූජාව පවත්වන ලදී.
පෙරවරු 11.00සිට දහවල් 12.00දක්වාඋපාසක උපාසිකාවන් සදහා දහවල් දානය පිරිනමන ලදී.

දහවල් 12.00 ට ජාතක කතා දේශනාවභාණක පුජ්‍ය රාජකීය පණ්ඩිත අංකුඹුරේ රේවත හිමි විසින් පවත්වන ලදි.

පස්වරු 01.00ට
අපර භාගයේ ධර්ම දේශනය ශ්රී0 ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්යාරලයෙහි කථිකාචාර්ය ආචාර්ය පූජ්යත විල්ගමුවේ පියනන්ද හිමියන් විසින්, මාතෘකාවලෙස“පථව්යාි ඒක රජ්ජේන සග්ගස්ස ගමනේනවා ”(ධම්ම පදයේ ලෝක වග්ගයේ 11වන ගාථාව)ඇසුරු කරගනිමින් සාරවත් දම් දෙසුමක් පවත්වන්නට යෙදුනි. ඉන් අනතුරුව එම දේශනාවට අදාළ ප්ර ශ්න සාකචිඡා කිරීම සිදුකරන ලදි.

පස්වරු 02.15ට ගිලම්පස විවේකයද

ගිලන්පස විවේකයෙන් පසුව දම්සභා මණ්ඩපය,ආචාර්ය පුජ්‍ය වැල්ලගිරියේ සීලසුමන හිමි,ශාස්ත්රුපති ඊ එම් ධර්මවර්ධන මැතිතුමා සහ ශාස්ත්රරපති වඩුගේ කරුණාරත්න මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන්
උපේක්ඛා පාරමිතාව යන මාතෘකාව යටතේ සැමගේ සිත් ගන්නා අයුරින් ඉතාමත් හරවත්ව පැවැත්වුණි.

පස්වරු 4.00 ට භාවනා වැඩසටහන කිරළෝගම සුබෝධි මහා විද්යා්ලයේ ආචාර්ය ශාස්ත්ර්වේදී ඉපලව පේමානන්ද හිමි විසින් මෙහෙයවන ලදී.
පස්වරු05.00 ට බෝධි පූජාවශාස්ත්රයපති පුජ්‍ය කෙහෙල්වල රේවත හිමියන් විසින් පවත්වා පස්වරු05.55ට සිල් පවාරණය සිදු කරන ලදි.
2019 වසරේ ඇසළ පුන් පොහෝ දින අනුරාධපුර මහා විහාරයේ දාන ශීල භාවනාවැඩ සටහන පස්වරු හයට නිමාවිය.

ඇසළ පුන් පොහෝ දින ආගමික වැඩසටහන අටමස්ථානාධිපති ආචාර්ය පුජ්‍ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක හිමියන්ගේ ප්රිධාන මග පෙන්වීම හා උපදේශකත්වය මත ඉතාමත් සාර්කථකව සිදු කරන ලදී.

සිරිත් පරිදි ආගමික වැඩසටහන මෙහෙයවීම සිදුකරන ලද්දේ ශාස්ත්රසපති සම්පත් රුවන් බණ්ඩාර මහතා විසිනි.

උදෑසන හීල් දානය හා දහවල් දානමය පුණ්යහ කර්මය සඳහා දායක වූ සැමටත්, ගිලන්පස පිලියෙල කල සැමටත් නන් අයුරින් උදව් කළ සහ සහභාගී වූ සියලු දෙනාටත් මෙත් සිත් පෙරදැරිව පුණ්යා්නුමෝදනා කරමි. අඛන්ඩව සෑම පොහෝ දිනකම ගිලන්පස පිළියෙල කිරීම සිදුකරන කුමාරි බාලසූරිය මැතිණියට සහ මහජන බැංකුවේ සේවයේ නියුතු දීපාල් මහතා ඇතුලු උදව් උපකාර කළ සැමටත් විශේෂ ස්තුතිය පුද කරමි.

ඇසළ පුන් පොහෝ දින මහා විහාරයේ පවත්වන්නට යෙදුනු දාන ශීලභාවනා වැඩසටහන සාර්ථකව කරගැනීමට සහයෝගය දුන් අප විහාරස්ථානයේ විහාරවාසී සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ ආගමික වැඩ සටහන වෙනුවෙන් නන් අයුරින් අපහටදායකත්වය සැපයුසැමටත් මහා විහාරයේ සේවයේ නියුතු සියලුම පොලිස් නිලධාරී මහතුන්ටත් සකල ලෝකවාසීන්ටත්ජය මා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවායි ආශිර්වාද පෙරදැරිව ප්රාලර්ථනා කරමි.!

පුජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමි
අටමස්ථානාධිපති

පුජ්‍ය කණුබිචිචියේ රතනජෝති හිමි
මහා විහාරයේ 2019ඇසළ පුන් පොහෝ දින
දාන, ශීල, භාවනා ආගමික වැඩසටහන සම්බන්ධීකාරක